Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-18

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week-18

Dit item is verlopen op 15-06-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor het realiseren van een woonhuis                                  
Locatie de Pomerio 4 te Bocholtz    
Dossiernummer 61356

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 14 juni 2016