Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -12

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -12

Dit item is verlopen op 25-03-2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: Realiseren van een bedrijfsloods bij een agrarisch bedrijf
Locatie: Groeneweg 58, 6351 JL Bocholtz  
Dossiernummer: 125643         

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 27 april 2020.