Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht procedure Week -40

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht procedure Week -40

Dit item is verlopen op 10-10-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor                : Realiseren erfafscheiding
Locatie            : Jacobusstraat 26 6351 LC Bocholtz    
Dossiernummer : 84042    

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 19 november 2017


Voor                : Realiseren dakkapel voorzijde
Locatie            : Huls 40 6369 EW Simpelveld    
                                        Dossiernummer  : 83160    

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 11 november 2017.