Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, melding activiteitenbesluit - week 16

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, melding activiteitenbesluit - week 16

Dit item is verlopen op 22-04-2020.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht akkoord gaan  met de melding in het kader van het activiteitenbesluit:

Voor                       : het oprichten van een terrasoverkapping en werktuigenberging

Locatie                   : Bosschenhuizen 2, 6369 BK Simpelveld

Verzenddatum       : 7 april 2020

Dossiernummer    : 121811