Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsecht, reguliere procedure Week-27

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsecht, reguliere procedure Week-27

Dit item is verlopen op 10-08-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor                : wijzigen van een bedrijfskavel
Locatie            : Kievit 10 + 12, 6351 AM Bocholtz    
Dossiernummer : 71229  
 

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 7 augustus 2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor                : renovatie stal
Locatie            : Molsberg 79, 6369 GM Simpelveld    
Dossiernummer  80461    

De beslistermijn wordt verlengd in verband met aanleveren van aanvullende gegevens van de aanvraag. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 10 augustus 2017.