Kennisgeving Ambtsinstructie - week 49

Kennisgeving Ambtsinstructie - week 49

Dit item is verlopen op 11-12-2014.

Bij besluit van 4 november 2014 hebben burgemeester en wethouders de volgende ambtsinstructie vastgesteld: Regionale ambtsinstructie leerplicht/ RMC voor Bureau Voortijdig Schoolverlaten Parkstad-Limburg 2014.

Het besluit is gepubliceerd in het elektronische gemeenteblad. Het elektronische gemeenteblad staat in www.overheid.nl onder het kopje ‘Gemeenteblad’. De ambtsinstructie kunt  u ook terugvinden in www.overheid.nl onder het kopje ‘Lokale wet- en regelgeving’. Ook ligt het besluit ter inzage bij de centrale balie in het gemeentehuis, Markt 1 te Simpelveld. Tegen betaling van een vergoeding kunt u een kopie krijgen.