Kennisgeving Ambtshalve intrekken omgevingsvergunning week-5

Kennisgeving Ambtshalve intrekken omgevingsvergunning week-5

Dit item is verlopen op 04-02-2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij het besluit hebben genomen om de volgende omgevingsvergunning ambtshalve in te trekken:

Voor :  het realiseren van een appartementencomplex met 21 appartementen
Locatie : Kloosterstraat 66 a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, l, m, o, p, q, r, s, t, u, x, w te Simpelveld
Verzenddatum : 16 januari 2020
Dossiernummer: 116329

Het intrekkingsbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de verzenddatum gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien tijdens de openingstijden

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending daarvan bezwaar maken, door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.