Kennisgeving: adressen stemlokalen, Landelijk Referendum 6 april 2016 - week 4

Kennisgeving: adressen stemlokalen, Landelijk Referendum 6 april 2016 - week 4

Dit item is verlopen op 04-02-2016.

De burgemeester van Simpelveld maakt bekend, dat voor het referendum over de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne op woensdag 6 april 2016 in onderstaande lokaliteiten een stembureau is gevestigd.

Nummer Aanduiding stembureau Adres stembureau Rolstoeltoegankelijk
1 Gemeentehuis Markt 1 ja
2 Bredeschool De Klimpaal Scheelenstraat 100 ja
3 Speeltuin Hulsveld Norbertijnenstraat 47 ja
4 Op de Boor Wilhelminastraat 19 ja
5 Sporthal Bochotlz Wijngracht 9 ja

De stembureaus zijn toegankelijk voor kiezers met lichamelijke beperkingen.

Iedere kiesgerechtigde mag zelf bepalen in een van de stembureaus de stem uit te brengen. Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Voor informatie kunt u de Afdeling Dienstverlening bellen, telefoon 14 045.