Kennisgeving activiteitenbesluit milieubeheer.Week- 9

Kennisgeving activiteitenbesluit milieubeheer.Week- 9

Dit item is verlopen op 15-04-2016.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen:

Activiteitenbesluit
Voor:            wijziging van de inrichting (plaatsing van onder andere een propaantank)
Locatie:         Rioolwaterzuiveringsinstallatie, Raffelsbergerweg 6, 6369 XV Simpelveld
Zaaknummer: 59796

De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. Dit betekent dat de inrichting moet voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling die op de inrichting van toepassing zijn. Voor meer informatie kunt u het E-loket raadplegen via  https://www.aimonline.nl.

De melding ligt met ingang van donderdag 3 maart 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. Tegen deze melding kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.