Kennisgeving activiteitenbesluit milieubeheer.Week -35

Kennisgeving activiteitenbesluit milieubeheer.Week -35

Dit item is verlopen op 11-10-2017.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen:

Activiteitenbesluit
Voor:            het in gebruik hebben van deel agrarische bedrijf als garagebedrijf 
Locatie:         Groeneweg 5A te Bocholtz
Zaaknummer:     84941

De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. Dit betekent dat de inrichting moet voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling die op de inrichting van toepassing zijn. Voor meer informatie kunt u het E-loket raadplegen via  https://www.aimonline.nl.

De melding ligt met ingang van woensdag 30 augustus 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage tijdens de openingstijden in het gemeentehuis aan de Markt 1 te Simpelveld bij de Afdeling Dienstverlening. Tegen deze melding kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.