Kennisgeving activiteitenbesluit milieubeheer.Week -30

Kennisgeving activiteitenbesluit milieubeheer.Week -30

Dit item is verlopen op 03-09-2018.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen:

Activiteitenbesluit

Voor: de realisatie van een sleufsilo voor de opslag van in plastic folie gewikkelde voerbalen
Locatie:Bosschenhuizen 3 te Simpelveld
Zaaknummer: 98173

De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. Dit betekent dat de inrichting moet voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling die op de inrichting van toepassing zijn. Voor meer informatie kunt u het E-loket raadplegen via https://www.aimonline.nl/

De melding ligt met ingang van woensdag 25 juli 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage tijdens de openingstijden in het gemeentehuis aan de Markt 1 te Simpelveld bij de Afdeling Dienstverlening. Tegen deze melding kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen