Kennisgeving activiteitenbesluit milieubeheer.Week -29

Kennisgeving activiteitenbesluit milieubeheer.Week -29

Dit item is verlopen op 27-08-2015.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen:

Activiteitenbesluit
Voor:        het veranderen van een landbouwbedrijf
Locatie:     aan de Oude Molenstraat 7 in Simpelveld.
Zaaknummer:     50532

De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. Dit betekent dat de inrichting moet voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling die op de inrichting van toepassing zijn. Voor meer informatie kunt u het E-loket raadplegen via https://www.aimonline.nl.

De melding ligt met ingang van donderdag 16 juli gedurende zes weken voor een ieder ter inzage tijdens de openingstijden in het gemeentehuis Markt 1 in Simpelveld bij de Afdeling Dienstverlening. Het is niet mogelijk om tegen de melding een zienswijze of bezwaar in te dienen of om in beroep te gaan.