Kennisgeving activiteitenbesluit milieubeheer.Week -14

Kennisgeving activiteitenbesluit milieubeheer.Week -14

Dit item is verlopen op 10-04-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer):

Activiteitenbesluit
Voor: de wijziging van het bedrijf
Locatie: Waalbroek 3 te Simpelveld
Zaaknummer: 111961

De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. Dit betekent dat de inrichting moet voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling die op de inrichting van toepassing zijn. Voor meer informatie kunt u het E-loket raadplegen via  https://www.aimonline.nl.

De melding ligt met ingang van dinsdag 2 april 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis tijdens de openingstijden. Tegen deze melding kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.