Kennisgeving activiteitenbesluit milieubeheer.Week -13

Kennisgeving activiteitenbesluit milieubeheer.Week -13

Dit item is verlopen op 11-05-2017.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maken bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen (artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer):

Voor  bouw loods                                        
Locatie Tienbaan 3 in Bocholtz
Zaaknummer 78063

De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. Dit betekent dat de inrichting moet voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling die op de inrichting van toepassing zijn. Voor meer informatie kunt u het E-loket raadplegen via https://www.aimonline.nl.

De melding ligt met ingang van donderdag 30 maart 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage tijdens de openingstijden in het gemeentehuis in Simpelveld. Tegen deze melding kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.