Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer - week 53

Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer - week 53

Dit item is verlopen op 19-02-2016.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen:

Activiteitenbesluit

Voor wijziging van de inrichting (plaatsing van een houtgestookte biomassaketel
Locatie Active Animals, Bocholtzerweg 14B, 6369 TG Simpelveld
Zaaknummer 58014


De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. Dit betekent dat de inrichting moet voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling die op de inrichting van toepassing zijn. Voor meer informatie kunt u het E-loket raadplegen via www.aimonline.nl
 

De melding ligt met ingang van donderdag 7 januari 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage tijdens de openingstijden in het gemeentehuis Markt 1 te Simpelveld bij de Afdeling Dienstverlening. Tegen deze melding kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.