Kennisgeving activiteitenbesluit milieubeheer - week 44

Kennisgeving activiteitenbesluit milieubeheer - week 44

Dit item is verlopen op 12-12-2014.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen:

Activiteitenbesluit
Voor:   het uitbreiden/veranderen met een opslagruimte voor banden en materialen
Locatie:   Bocholtzerweg 14A te Simpelveld
Zaaknummer:  35904

De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. Dit betekent dat de inrichting moet voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling die op de inrichting van toepassing zijn. Voor meer informatie kunt u het E-loket raadplegen via http://aim.vrom.nl.

De melding ligt met ingang van donderdag 30 oktober gedurende zes weken voor een ieder ter inzage tijdens de openingstijden in het gemeentehuis Markt 1 te Simpelveld bij de Afdeling Dienstverlening.

Het is niet mogelijk om tegen de melding een zienswijze of bezwaar in te dienen of om in beroep te gaan.