Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer - week 33

Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer - week 33

Dit item is verlopen op 25-09-2015.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen:

Activiteitenbesluit
Voor: milieuvergunning ZLSM + melding Activiteitenbesluit
Locatie: Z.L.S.M.-Bedrijf B.V., Stationstraat 18 - 22, 6369 VJ  Simpelveld

Datum melding: 7 mei 2014
Zaaknummer: 2015-0045

De volgende activiteiten zijn gemeld:
- veranderen van de inrichting

De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. Dit betekent dat de inrichting moet voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling die op de inrichting van toepassing zijn. Voor meer informatie kunt u het E-loket raadplegen via www.aimonline.nl

De hierboven vermelde melding en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 13 augustus 2015 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis aan de Markt 1 te Simpelveld. Tegen deze melding kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

Informatie
Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12

Gemeente Simpelveld, tel 14 045.