Kennisgeving activiteitenbesluit Milieubeheer - week 30

Kennisgeving activiteitenbesluit Milieubeheer - week 30

Dit item is verlopen op 05-09-2014.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen:

Activiteitenbesluit
Voor:   de tijdelijke opslag van 2000 m3 schone grond en 700 m3 gefreesd asfaltgranulaat (niet teerhoudend) in een loods
Locatie:   Gemeente Simpelveld, Bocholtzerweg  (ongenummerd) te Simpelveld
Datum melding:  18 juni 2014
Zaaknummer:   33446

De volgende activiteiten zijn gemeld:
- de tijdelijke opslag van 2000 m3 schone grond en 700 m3 gefreesd  asfaltgranulaat (niet teerhoudend) in een loods.

De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. Dit betekent dat de inrichting moet voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling die op de inrichting van toepassing zijn. Voor meer informatie kunt u het E-loket raadplegen via http://aim.vrom.nl.

De melding ligt met ingang van donderdag 24 juli gedurende zes weken voor een ieder ter inzage tijdens de openingstijden in het gemeentehuis Markt 1 te Simpelveld bij de Afdeling Dienstverlening.

Het is niet mogelijk om tegen de melding een zienswijze of bezwaar in te dienen of om in beroep te gaan.