Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer - week 2

Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer - week 2

Dit item is verlopen op 26-02-2016.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen:

Activiteitenbesluit
Voor wijziging van de inrichting (plaatsing van een melksilo
Locatie Tienbaan1, 6351 AH Bocholtz
Zaaknummer 54917

De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. Dit betekent dat de inrichting moet voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling die op de inrichting van toepassing zijn – alsmede de voorschriften uit de verleende milieuvergunningen. Voor meer informatie kunt u het E-loket raadplegen via www.aimonline.nl

De melding ligt met ingang van donderdag 14 januari 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage tijdens de openingstijden in het gemeentehuis Markt 1 in Simpelveld. Tegen deze melding kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.