Kennisgeving activiteitenbesluit milieubeheer week -27

Kennisgeving activiteitenbesluit milieubeheer week -27

Dit item is verlopen op 07-07-2020.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen:

Activiteitenbesluit
Voor: de wijziging van het bedrijf
Locatie: Scheelenstraat 100 te Simpelveld 
Zaaknummer: 135079

De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. Dit betekent dat de inrichting moet voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling die op de inrichting van toepassing zijn. Voor meer informatie kunt u het E-loket raadplegen via  www.aimonline.nl

De melding ligt met ingang van dinsdag 30 juni 2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage tijdens de openingstijden in het gemeentehuis aan de Markt 1 te Simpelveld bij de Afdeling Dienstverlening. Tegen deze melding kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen