Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer - week 24

Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer - week 24

Dit item is verlopen op 29-07-2016.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen:

Activiteitenbesluit
Voor

wijziging van de inrichting (plaatsing bovengrondse tank met Glycerin)

Locatie

rioolwaterzuiveringsinstallatie Simpelveld, Raffelsbergerweg 6, 6369 XV Simpelveld

Zaaknummer 64275

De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. Dit betekent dat de inrichting moet voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling die op de inrichting van toepassing zijn. Voor meer informatie kunt u het E-loket raadplegen via  https://www.aimonline.nl.

De melding ligt met ingang van donderdag 16 juni 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage tijdens de openingstijden in het gemeentehuis Markt 1 in Simpelveld bij de Afdeling Dienstverlening. Tegen deze melding kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.