Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer - week 22

Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer - week 22

Dit item is verlopen op 14-07-2016.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maken bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer):

Activiteitenbesluit

Voor het oprichten van een grillroom-pizzeria
Locatie Kloosterstraat 16, 6369 AD Simpelveld
Zaaknummer 62630

De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. Dit betekent dat de inrichting moet voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling die op de inrichting van toepassing zijn. Voor meer informatie kunt u het E-loket raadplegen via https://www.aimonline.nl​


 

De melding ligt met ingang van donderdag 2 juni 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage tijdens de openingstijden in het gemeentehuis Markt 1 in Simpelveld. Tegen deze melding kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.