Kennisgeving activiteitenbesluit milieubeheer week -21

Kennisgeving activiteitenbesluit milieubeheer week -21

Dit item is verlopen op 29-05-2019.

Het college van Burgemeester en wethouders van gemeente Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer):

Activiteitenbesluit
Voor: de wijziging van het bedrijf
Locatie: Irmstraat 1, 6369 VL Simpelveld 
Zaaknummer: 114353

De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. Dit betekent dat de inrichting moet voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling die op de inrichting van toepassing zijn. Voor meer informatie kunt u het E-loket raadplegen via  https://www.aimonline.nl.

De melding ligt met ingang van dinsdag 21 mei 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage tijdens de openingstijden in het gemeentehuis. Tegen deze melding kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze