Kennisgeving activiteitenbesluit milieubeheer week -20

Kennisgeving activiteitenbesluit milieubeheer week -20

Dit item is verlopen op 22-05-2019.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maken bekend (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer) dat zij de volgende melding hebben ontvangen:

Activiteitenbesluit
Voor: de wijziging van het bedrijf
Locatie: Bocholtzerweg 12, 6369 TG Simpelveld 
Zaaknummer: 113984

De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. Dit betekent dat de inrichting moet voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling die op de inrichting van toepassing zijn. Voor meer informatie kunt u het E-loket raadplegen via  https://www.aimonline.nl.

De melding ligt met ingang van dinsdag 14 mei 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis tijdens de openingstijden. Tegen deze melding kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.