Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer Week -20

Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer Week -20

Dit item is verlopen op 21-05-2015.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen:

Activiteitenbesluit
Voor:   de tijdelijke opslag van 500 m3 schone grond en 700 m3 gefreesd 
            asfaltgranulaat (niet teerhoudend) in een loods
Locatie: Gemeente Simpelveld, Bocholtzerweg (ongenummerd) Simpelveld
Datum melding: 25 maart 2015
Zaaknummer:  47359

De volgende activiteiten zijn gemeld:
-    de tijdelijke opslag van 500 m3 schone grond en 700 m3 gefreesd  asfaltgranulaat (niet teerhoudend) in een loods.

De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. Dit betekent dat de inrichting moet voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling die op de inrichting van toepassing zijn. Voor meer informatie kunt u het E-loket raadplegen via  https://www.aimonline.nl.

De melding ligt met ingang van donderdag 13 mei gedurende zes weken voor een ieder ter inzage tijdens de openingstijden in het gemeentehuis Markt 1 te Simpelveld bij de Afdeling Dienstverlening.Het is niet mogelijk om tegen de melding een zienswijze of bezwaar in te dienen of om in beroep te gaan.