Kennisgeving activiteitenbesluit milieubeheer week -16

Kennisgeving activiteitenbesluit milieubeheer week -16

Dit item is verlopen op 24-04-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen:

Activiteitenbesluit
Voor: de wijziging van het bedrijf
Locatie: Molsberg 79 te Simpelveld
Zaaknummer: 103844

De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. Dit betekent dat de inrichting moet voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling die op de inrichting van toepassing zijn. Voor meer informatie kunt u het E-loket raadplegen via  https://www.aimonline.nl.

De melding ligt met ingang van dinsdag 16 april 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage tijdens de openingstijden in het gemeentehuis aan de Markt 1 te Simpelveld bij de Afdeling Dienstverlening. Tegen deze melding kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.