Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer - week 11

Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer - week 11

Dit item is verlopen op 29-04-2017.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen:

Activiteitenbesluit

Voor verandering van het bedrijf (verplaatsing dieseltank)
Locatie Baneheide 33
Zaaknummer   77482

De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. Dit betekent dat de inrichting moet voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling die op de inrichting van toepassing zijn. Voor meer informatie kunt u het E-loket raadplegen via  https://www.aimonline.nl
 

De melding ligt met ingang van donderdag 17 maart 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage tijdens de openingstijden in het gemeentehuis Markt 1 in Simpelveld. Tegen deze melding kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.