Kennisgeving activiteiten besluit milieubeheer

Kennisgeving activiteiten besluit milieubeheer

Dit item is verlopen op 10-03-2021.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen:

Activiteitenbesluit
Voor: de wijziging van het bedrijf
Locatie:Markt 2 te Simpelveld
Zaaknummer: 146429

De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. Dit betekent dat de inrichting moet voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling die op de inrichting van toepassing zijn. Voor meer informatie kunt u het E-loket raadplegen via  https://www.aimonline.nl.
 

De melding ligt met ingang van dinsdag 2 maart 2021 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Voor informatie over deze melding kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045‐5448383. Tegen deze melding kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.