Kennisgeving activiteiten besluit milieubeheer Week -18

Kennisgeving activiteiten besluit milieubeheer Week -18

Dit item is verlopen op 12-06-2015.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen:

Activiteitenbesluit milieubeheer
Voor: het veranderen van een installatie voor het houden van 140 vleesrunderen
Locatie: Koolhoverweg 28A, 6351 JD  Bocholtz
Datum melding: 26 februari 2015
Zaaknummer: 44465

De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. Dit betekent dat de inrichting moet voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling die op de inrichting van toepassing zijn. Voor meer informatie kunt u het E-loket raadplegen via https://www.aimonline.nl.

De hierboven vermelde melding en de daarbij behorende stukken liggen van de dag na publicatiedatum gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. Tegen deze melding kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.