Kennisgeving aanvragen voor een omgevingsvergunning Week -25

Kennisgeving aanvragen voor een omgevingsvergunning Week -25

Dit item is verlopen op 25-06-2015.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

•    Voor        : kappen twee wilgen
     Locatie        : Wijnstraat 21, 6369 GJ Simpelveld
    Datum ontvangst    : 04-06-2015
    Dossiernummer    : 48963

•    Voor        : realiseren mantelzorgwoning
     Locatie        : Wilhelminastraat 33, 6351 GN Bocholtz
    Datum ontvangst    : 08-06-2015
    Dossiernummer    : 47876

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045