Kennisgeving aanvragen vergunning voor het innemen of hebben van een standplaats in het zomerseizoen

Kennisgeving aanvragen vergunning voor het innemen of hebben van een standplaats in het zomerseizoen

Dit item is verlopen op 31-10-2018.

Degene die in aanmerking wil komen voor een tijdelijke standplaatsvergunning voor het verkopen van goederen of etenswaren in een kraam of wagen in het zomerseizoen (1 april 2019 t/m 30 september 2019), moet vóór 1 januari 2019 hiertoe een aanvraag hebben ingediend. 

Standplaatsen worden uitsluitend verleend voor de locaties als genoemd in de ‘Nadere regels standplaatsen 2018’ en volgens de daarin genoemde verdelingsprocedure en toetsingscriteria. De regels kunt u raadplegen op http://www.simpelveld.nl/bestuur-en-organisatie/regelgeving (programma 1: veiligheid).

In het gemeentehuis ligt een aanvraagformulier klaar, waarmee u een standplaatsvergunning kunt aanvragen. Het aanvraagformulier is ook te downloaden via de website van de gemeente. Aanvragen die na 1 januari 2019 zijn ontvangen, kunnen buiten behandeling worden gelaten.