Kennisgeving aanvragen vergunning voor het innemen of hebben van een standplaats in het winterseizoen week -14

Kennisgeving aanvragen vergunning voor het innemen of hebben van een standplaats in het winterseizoen week -14

Dit item is verlopen op 10-04-2019.

Degene die in aanmerking wil komen voor een tijdelijke standplaatsvergunning voor het verkopen van goederen of etenswaren in een kraam of wagen in het winterseizoen (1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020), moet vóór 1 juli 2019 hiertoe een aanvraag hebben ingediend. 

Standplaatsen worden uitsluitend verleend voor de locaties als genoemd in de ‘Nadere regels standplaatsen 2018’ en volgens de daarin genoemde verdelingsprocedure en toetsingscriteria. De regels kunt u raadplegen op www.simpelveld.nl/bestuur-en-organisatie/regelgeving (programma 1: veiligheid).

In het gemeentehuis ligt een aanvraagformulier klaar, waarmee u een standplaatsvergunning kunt aanvragen. Het aanvraagformulier is ook te downloaden via de website van de gemeente. Aanvragen die na 1 juli 2019 zijn ontvangen, kunnen buiten behandeling worden gelaten.