Kampeer- / evenementenvergunningen - week 33

Kampeer- / evenementenvergunningen - week 33

Dit item is verlopen op 08-09-2016.

De burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat voor het volgende activiteiten vergunning is verleend voor: 

  • Kampweek Kindervakantiewerk van 29 augustus 2016 tot en met 2 september 2016. Het kamp vindt plaats op het sportcomplex Bocholtzerheide. 
  • VOBULA kamp van 6 augustus 2016 tot en met 20 augustus 2016. Het kamp vindt plaats op het terrein van de ZLSM.

De stukken liggen vanaf 27 juli 2016 ter inzage in het gemeentehuis, Markt 1 in Simpelveld.

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum). Wat moet er in het bezwaarschrift staan?

  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • waarom u het niet eens bent met de beslissing;
  • uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
  • onderteken het bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Een bezwaarschrift schorst niet de werking van de vergunning.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.