Inzage ontwerpbestemmingsplan 'oude Molsbergerweg 10 en ongenummerd'

Inzage ontwerpbestemmingsplan 'oude Molsbergerweg 10 en ongenummerd'

Dit item is verlopen op 20-01-2016.


Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf woensdag 9 december 2015 het ontwerpbestemmingsplan ‘Oude Molsbergerweg 10 en ongenummerd’ zes weken lang voor iedereen ter inzage ligt. 

Wat regelt het bestemmingsplan?
Het ontwerpbestemmingsplan geeft de regels voor drie bouwpercelen gelegen aan de Oude Molsbergerweg nummer 10 en twee naastgelegen nu nog onbebouwde percelen. De drie percelen worden herverkaveld waardoor een betere en logischere stedenbouwkundige structuur ontstaat. Op de drie percelen worden drie vrijstaande huizen ontwikkeld in de stijl van de nieuwbouwwoningen van het plan Molsberg. 
Deze bouwontwikkeling is reeds mogelijk, echter door een andere herverkaveling wordt nu een nieuw bestemmingsplan ontwikkeld.

Wat is de procedure van het bestemmingsplan?
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Oude Molsbergerweg 10 en ongenummerd’  ligt ter inzage van 9 december 2015 t/m 19 januari 2016. 

U kunt het ontwerpbestemmingsplan tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis aan de Markt 1 in Simpelveld. 

Daarnaast kunt u het bestemmingsplan digitaal bekijken via een link op de gemeentelijke website. Via de gemeentelijke startpagina kunt u op ‘bestemmingsplan’ klikken, waarna u op de link ‘Ontwerpbestemmingsplan Kernen gemeente Simpelveld’ kunt klikken.

U kunt ook rechtstreeks terecht op de webpagina www.ruimtelijkeplannen.nl . U kunt dan in het zoekvenster zoeken op gemeente en op uw adres. 

Bent u het niet eens met het bestemmingsplan?
Mocht u het niet eens zijn met een onderdeel van het ontwerpbestemmingsplan, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken. U kunt uw brief (zienswijze) richten aan:
College van burgemeester en wethouders
t.a.v. afdeling leefomgeving, zienswijzen
o.v.v. zaak 38156
Postbus 21000
6369 ZG Simpelveld
U moet de brief voor het einde van de inzagetermijn inbrengen, dan wel per post bezorgen.

Heeft u nog vragen?
Is u iets niet duidelijk, heeft u vragen, of begrijpt u een onderdeel van het ontwerpbestemmingsplan niet, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Leefomgeving via het telefoonnummer 14 045.