Integraal handhavingsbeleidsplan 2014 - 2018 - week 6

Integraal handhavingsbeleidsplan 2014 - 2018 - week 6

Dit item is verlopen op 18-02-2016.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de raad van de gemeente Simpelveld op 20 februari 2014 het ‘Integraal Handhavingsbeleidsplan 2014 - 2018’ heeft vastgesteld.

In het ‘Integraal Handhavingsbeleidsplan 2014 - 2018’ is opgenomen hoe de gemeente omgaat met zijn toezichts- en handhavingstaken op het gebied van milieu, bouwen, archeologie, drank en horeca, brandveiligheid, openbare orde en openbare ruimte. Hierdoor worden de taken op het gebied van toezicht en handhaving beter stuurbaar, gestructureerd en transparant.

Het ‘Integraal Handhavingsbeleidsplan 2014 - 2018’ treedt één dag na bekendmaking in werking. De tekst van het plan kan worden ingezien via www.simpelveld.nl of in het gemeentehuis in Simpelveld.