Ingedienden aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 14

Ingedienden aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 14

Dit item is verlopen op 09-04-2015.

 Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor  : kappen van een berk
  Locatie  : Merovingenstraat 5, 6369 CD Simpelveld
  Datum ontvangst : 13-03-2015
  Dossiernummer : 45106

• Voor  : kappen van twee stuks Salix Alba
   Locatie  : Waalbroek ongenummerd (langs wegrand) in Simpelveld
   Datum ontvangst : 19-03-2015
   Dossiernummer : 45131

• Voor  : het wijzigen van de gevelafwerking van een nieuwbouwwoning
  Locatie  : De Pomerio 8, Bocholtz
  Datum ontvangst : 16-03-2015
  Dossiernummer : 45116

• Voor  : kappen prunus avium
  Locatie  : St. Remigiusstraat ongen. Simpelveld
  Datum ontvangst : 19-03-2015
  Dossiernummer : 45290

• Voor  : realiseren kelder
  Locatie  : Moogstraat 13, 6369 HC Simpelveld
  Datum ontvangst : 20-03-2015
 Dossiernummer : 45293

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.