Ingedienden aanvragen voor een omgevingsvergunning week -05

Ingedienden aanvragen voor een omgevingsvergunning week -05

Dit item is verlopen op 05-02-2015.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor  : vervangen afsluiter door passtuk
  Locatie  : Wijnstraat ongen. Simpelveld
  Datum ontvangst : 08-01-2015
  Dossiernummer : 42135

• Voor  : kappen drie bomen
  Locatie  : Lerschenstraat 11 6369 BZ Simpelveld
  Datum ontvangst : 06-01-2015
  Dossiernummer : 42231

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.