Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Dit item is verlopen op 21-03-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

•   Voor        : Uitbreiding dakkapel
    Locatie        : Kerkeveld 38, 6351 LA Bocholtz
    Datum ontvangst    : 27-02-2018
    Dossiernummer    : 93845

•   Voor        : Plaatsen schutting brandweerkazerne
    Locatie        : Dr.Ottenstraat 50, 6369 VP Simpelveld
    Datum ontvangst    : 28-02-2018
    Dossiernummer    : 93878

•   Voor        : Vervangen houten erfafscheiding door muur
    Locatie        : Verlengde Koolhoverweg 9, 6351 JE Bocholtz
    Datum ontvangst    : 02-03-2018
    Dossiernummer    : 93918

•   Voor        : realiseren van een permanente make-up studio aan huis
    Locatie        : Rodeput 15, 6369 SN Simpelveld
    Datum ontvangst    : 05-03-2018
    Dossiernummer    : 94168


Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.