Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Dit item is verlopen op 05-02-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

•   Voor        : het kappen van diverse bomen op eigen terrein
    Locatie        : Waalbroek 50, 6369 TE Simpelveld
    Datum ontvangst    : 18 januari 2018
    Dossiernummer    : 91998

•   Voor        : het plaatsen van een dakkapel
    Locatie        : Julianastraat 49, 6351 GB Bocholtz
    Datum ontvangst    : 22 januari 2018
    Dossiernummer    : 92299

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.