Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Dit item is verlopen op 27-09-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor het kappen van een tweetal bomen                                     
Locatie Minister Ruijsstraat 33 te 6351 CH Bocholtz
Datum ontvangst 24 augustus 2016
Dossiernummer 69874

                                                                                 
Voor aanleg inrit
Locatie Begoniastraat 1 6351 BW Bocholtz                                     
Datum ontvangst 13 september                           
Dossiernummer 69391

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045 – 544 83 83.