Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 9

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 9

Dit item is verlopen op 03-03-2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor: Kappen Platanus acerifolia
Locatie: St. Remigiusstraat ongen. (nabij huisnr. 15) Simpelveld
Datum ontvangst: 13 februari 2020
Dossiernummer: 127980
Voor: Kappen Fraxinus excelsior
Locatie: Aretsweg ongen. (nabij hondenver.) Bocholtz
Datum ontvangst: 13 februari 2020
Dossiernummer: 128011
Voor: Kappen 3 platanen
Locatie: Molsberg ong. naast huisnr. 46 te Simpelveld
Datum ontvangst: 16 februari 2020
Dossiernummer: 128113

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.