Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 9

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 9

Dit item is verlopen op 06-03-2019.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

• Voor : Aanlegvergunning bestrating en vergunning tuinkas
  Locatie : Prickart 41, 6351 AE Bocholtz
  Datum ontvangst : 15 februari 2019
  Dossiernummer : 110643

• Voor : Vervangen dak en realiseren dakkapel
  Locatie : Pleistraat 20, 6369 AJ Simpelveld
  Datum ontvangst : 17 februari 2019
  Dossiernummer : 110646

• Voor : Nieuwbouw winkelpand met twee appartementen
  Locatie : Terrein Kloosterstraat tussen 31 en 33 Simpelveld.
  Datum ontvangst : 18 februari 2019
  Dossiernummer : 110651

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kunt u ons bellen, telefoon 045 544 83 83.