Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 9

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 9

Dit item is verlopen op 07-03-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

•   Voor        : Aanbrengen reclamedoek in aluminium frame
    Locatie        : Marktstraat 1 6369 AG Simpelveld
    Datum ontvangst    : 17-02-2018
    Dossiernummer    : 93305

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvragen kunt u ons bellen, telefoon 045 544 83 83.