Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 9

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 9

Dit item is verlopen op 08-03-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Voor    realiseren carport in achtertuin      
Locatie   van Werschstraat 21, 6369 CK Simpelveld
Datum ontvangst 17 februari 2017
Dossiernummer 77135

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvraag kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045 – 544 83 83.