Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 9

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 9

Dit item is verlopen op 10-03-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

•    Voor        : legalisatie plaatsen tuinafscheiding
     Locatie        : Kanthuisstraat 9 te 6369 SM Simpelveld
    Datum ontvangst    : 24 februari 2016
    Dossiernummer    : 59273

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvraag kunt u ons bellen, telefoon 14 045.