Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 8

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 8

Dit item is verlopen op 26-02-2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

•  Voor : uitbreiden woonhuis
   Locatie : Emmastraat 18, 6351 CV Bocholtz
   Datum ontvangst : 10 februari 2020
   Dossiernummer : 127620

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvraag kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045 544 83 83.