Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 8

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 8

Dit item is verlopen op 28-02-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

•    Voor        : Duurzaam restaureren west- en zuidgevel
     Locatie        : Molsberg 94 6369 GP Simpelveld
     Datum ontvangst    : 06-02-2018
     Dossiernummer    : 93112

•    Voor        : Nieuwbouw bedrijfshal
     Locatie        : Waalbroek ongenummerd Simpelveld
     Datum ontvangst    : 06-02-2018
     Dossiernummer    : 93148

•    Voor        : Kappen twee Fraxinus excelsior
     Locatie        : Brandstraat ongen. (parkje) Simpelveld
     Datum ontvangst    : 01-02-2018
     Dossiernummer    : 92700

•    Voor        : Realiseren dakkapel voor- en achterzijde
     Locatie        : Prickart 16 6351 AG Bocholtz
     Datum ontvangst    : 31-01-2018
     Dossiernummer    : 92719

•    Voor        : Kappen 11 bomen
     Locatie        : St. Nicolaasstraat 19 6369 XM Simpelveld
     Datum ontvangst    : 04-02-2018
     Dossiernummer    : 92754


Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvragen kunt u ons bellen: 045 544 83 83.