Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 8

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 8

Dit item is verlopen op 01-03-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor   het uitbreiden van de erfverharding
Locatie    Baneheide 28, 6353 AL Baneheide
Datum ontvangst  14 februari 2017
Dossiernummer 76822
Voor    het kappen van 16 bomen in groenstrook
Locatie  Aretsbosweg 11, 6351 JN Bocholtz
Datum ontvangst  15 februari 2017
Dossiernummer  76855
Voor  het kappen van een Tillia cordata
Locatie   Neerhagerbos, 6351 JJ Bocholtz
Datum ontvangst  15 februari 2017
Dossiernummer  76858

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen. Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045 – 544 83 83.