Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 8

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 8

Dit item is verlopen op 03-03-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Voor Realiseren erfafscheiding
Locatie Vroenkuilerweg1, 6369 WB Simpelveld
Datum ontvangst 10 februari 2016
Dossiernummer 60158
Voor Kappen boom
Locatie Koolhoverweg 11, 6351 JC Bocholtz
Datum ontvangst 4 februari 2016
Dossiernummer 60170
Voor Uitbreiden woonhuis en bouw garage
Locatie Heiweg 201, 6351 HT Bocholtz
Datum ontvangst 11 februari 2016
Dossiernummer 60217

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor Herbestemmen van een kloostercomplex
Locatie Kloosterstraat 68 t/m 72, 6369 AE Simpelveld
Datum ontvangst 11 februari 2016
Dossiernummer 59535

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.

Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 045.