Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 7

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Week- 7

Dit item is verlopen op 24-02-2021.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

• Voor : Kappen esdoorn 
Locatie : Kloosterstraat 66
Datum ontvangst : 1 februari 2021
Dossiernummer : 146864

• Voor : Verbouwen vakantiewoning
Locatie : Kruinweg 1 bungalow 59 Simpelveld.
Datum ontvangst : 3 februari 2021
Dossiernummer : 146923

• Voor : Verbouwen vakantiewoning
Locatie : Kruinweg 1 bungalow 63 Simpelveld.
Datum ontvangst : 4 februari 2021
Dossiernummer : 147028

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunningen kunt u in dit stadium geen bezwaar of zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid bestaat pas op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de vergunningaanvraag heeft genomen.

Voor informatie over deze aanvragen kan gebeld worden met de afdeling Dienstverlening, telefoon 045-5448383.